Praktische informatie

van belang om te weten
Tarieven

Algemeen

Wij hebben geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, zodat wij de privacy van cliënten kunnen waarborgen en geen diagnose hoeven door te geven. Dit betekent dat je, na afronding van je behandeling, van ons een eindfactuur krijgt. Deze declareer je bij je verzekeraar en zodra je het bedrag van hen hebt ontvangen, betaal je aan ons je eindfactuur.  Afhankelijk van of je een natura- of restitutiepolis hebt, wordt de zorg gedeeltelijk (meestal rond 75%) of geheel vergoed.

Voor cliënten aangemeld na 01 juli 2018:

Vanaf 1 juli 2018 worden er vaste bedragen per zorgtraject gedeclareerd. Wij hanteren het tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (zie hiernaast). Er wordt door de zorgverzekeraars met minuten gerekend. Alle minuten die worden besteed aan intake, aanvullende diagnostiek, gesprekken, overleg met huisartsenen specialisten, intercollegiaal overleg, rapportage, administratie, tijd die wordt besteed aan correspondentie, etc. vallen hieronder (zie hiernaast voor een overzicht van zorgproducten, maximaal aantal bestede minuten en tarief).

De kosten voor de behandeling van klachten die niet worden vergoed door verzekeraars (overig zorgproduct) bedragen € 95,00 per sessie. Dit geldt ook wanneer de client ervoor kiest de behandeling zelf te betalen.

De kosten van een sessie relatietherapie, bestaande uit 60 minuten directe tijd (face-to-facecontact) en 15 minuten indirecte tijd (verslaglegging, etc.), bedragen € 125,00 per sessie.

Voor cliënten aangemeld voor 01 juli 2018:

Het tarief voor de intake, bestaande uit een gesprek van 60 minuten, het uitwerken van de intake en het schrijven van een behandelplan, bedraagt €180,00. De daarop volgende individuele sessies bedragen € 90,00 per gesprek.  Een gesprek bestaat uit 45 minuten face-to-face contact en 15 minuten voor voorbereiding en verslaglegging. De gesprekken worden (deels) vergoed door de zorgverzekeraar. Om aanspraak te kunnen maken op deze vergoeding heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig.

De kosten voor de behandeling van klachten die niet worden vergoed door verzekeraars (overig zorgproduct) bedragen eveneens € 90,00 per sessie.

De tarieven van verzekerde zorg in de generalistische basis GGZ (GBGGZ) zijn door de overheid vastgelegd in producten die afhankelijk zijn van de intensiteit en duur van de behandeling. De volgende producten worden onderscheiden:

Tarieven 2018

Zorgproduct Kort (294 minuten) € 487,26
Zorgproduct Middel (495 minuten) € 830,23
Zorgproduct Intensief (752 minuten) € 1.301,85
Onvolledig behandeltraject € 198,88

Tarieven 2019

Zorgproduct Kort (294 minuten) € 507,62
Zorgproduct Middel (495 minuten) € 864,92
Zorgproduct Intensief (752 minuten) € 1.356,25
Onvolledig behandeltraject € 207,19

De vergoeding van de behandeling valt onder het verplichte eigen risico. Dit is het bedrag dat je zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Het minimale eigen risico voor 2018 bedraagt € 385,00. Er is een aantal stoornissen waarvan de behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Je kunt er ook voor kiezen de kosten van de behandeling zelf te betalen. In dat geval is een verwijsbrief van de huisarts niet nodig.

De tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg staat bij ons hoog in het vaandel. Ons kwaliteitsstatuut kun je hier downloaden.

No Show

Wanneer je een afspraak niet nakomt of een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt, wordt € 50,00 in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Privacy

Wij verwerken medische gegevens van onze cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor.

Klachten

Wanneer je niet tevreden bent of een klacht hebt, stellen wij het op prijs wanneer je dit met ons bespreekt. Wanneer dit niet lukt of wij er samen niet uitkomen, dan kun je je wenden tot de klachtencommissie van de NVGZP. www.nvgzp.nl

Neem contact op